tyryrtyt
ESTA Online
Electronic System for Travel Authorization
FAQs
 

Vad menas med det elektroniska systemet för resetillstånd?

ESTA är ett automatiskt system som används för att ordna tillträde för besökare till amerikanskt territorium inom programmet för VWP. Det begär samma information som den som skall fyllas i formuläret I-94W.

Varför är ett resetillstånd via ESTA nödvändigt för VWP-resenärer?

Den amerikanska lagstiftningen har genom Inrikes Säkerhetsdepartementet(DHS, Department of Homeland Security) begärt ett elektroniskt system för resebevis och andra åtgärder för att förbättra säkerheten i VWP. ESTA stärker säkerheten var DHS kan besluta, före en resa, om en person har rätt att åka till USA inom programmet för VWP och om resan medför en risk för ordningsmakten eller Inrikes säkerheten.

Vem behöver en ett elektroniskt resetillstånd?

Alla utresande från länder som deltar i VWP och som önskar åka till USA för en affärs eller turistresa på 90 högst 90 dagar inom programmet VWP måste få ett bevis via ESTA innan man beger sig till USA. Om en resenär har för avsikt att åka igenom USA till ett annat land, är ett resebevis via ESTA även då nödvändigt.

Vad behöver man veta för att fylla i formuläret för resetillstånd?

Resenären måste skriva, på engelska, sin personliga information, särskilt sitt namn, födelsedatum och information som finns på dennes pass. Denne måste även svara på frågor som berör dennes möjligheter att resa inom programmet för VWP såsom, bl.a smittsamma sjukdomar, arresteringar och straff för vissa brott, återkallelse eller utvisande i det förflutna. Resenären måste även fylla i information om betal/kreditkort för att betala kostnaden för ESTA ansökan

Vilka är reglerna för att kunna ansöka om resetillstånd?

Ansökningarna kan göras klara närsomhelst före en resa. Vi rekommenderar att klarställa ansökningarna för bevis så snart som en resa är planerad. DHS är medveten om att alla resor inte kan planeras i förväg och ansökningarna för sista minuten resor eller akuta sådana behandlas därefter. Det är inte nödvändigt för resenärer inom VWP att ha en specifik uppgift med resan till USA för att kunna ansöka om ESTA, men om den informationen finns, så rekommenderas det starkt att fylla i adressen eller de adresser för destinationen samt resvägen.

Vilka är reglerna för att kunna få resetillstånd?

Så fort som en resenär har gjort klar en ansökan on-line, kommer ett svar att skickas nästan direkt i de flesta fall.

Vilka är de möjliga svaren som jag skulle kunna få?

Bevis beviljat : Resan är beviljad
Resa inte beviljad : Resenären måste söka ett tillfälligt visum vid konsulat eller amerikansk ambassad innan resa till USA.
Bevis under väntan: Resenären kommer att få information från genom oss inom 72 timmar för att sedan få ett slutgiltigt svar.

Hur lång giltighetstid har mitt resetillstånd?

I regel, så är resebevisen giltiga två år eller till att datumet för utgång av ert pass har passerat om detta går ut före två år sedan beviljandet. En besökare kan åka flera gånger till USA under denna period utan att ansöka om nytt bevis.

Kommer det att vara nödvändigt att söka ett nytt resebevis genom ESTA?

Ja, ett nytt resebevis genom ESTA är nödvändigt när :  (1) resenären innehar ett nytt pass, (2) resenären har ändrat namn, (3) resenären har bytt kön, (4)resenären har ändrat nationalitet eller (5) omständigheterna gällande resenärs svar på frågor i ESTA ansökan som ger svar ”ja” eller ”nej” har ändrats. ESTA:s godkännande ges vanligtvis på en period om två år eller ända till att kandidatens pass går ut, om detta går ut inom två år från godkännandet. ESTA fyller i giltighetsdatum så fort som ansökan är godkänd. Följaktligen, måste resenären ansökan om nytt ESTA bevis när dennes föregående godkännande eller pass går ut. Kostnaderna är fakturerade för varje gång en ansökan görs.

Om min resa till USA godkänns genom ESTA, betyder det att jag har rätt att resa in på amerikanskt territorium?

Inte nödvändigt. Resebeviset tillåter endast resenären att gå ombord utan visum på ett flyg eller båt med destination USA. I alla fall, så går ärendet vidare till immigrationspersonalen vid gränsen eller tulltjänsten.

Behöver VWP- resenärer skriva ut och ta med sig en kopia på ESTA tillståndet till flygplatsen?

Nej. DHS informerar flygbolagen om resenärernas ESTA bevis. DHS rekommenderar likväl resenärer att skriva ut svaret på sin ESTA ansökan för att kunna visa sitt ansökningsnummer.

Jag har glömt mitt ESTA ansökningsnummer. Hur kan jag på nytt kontakta systemet för att kunna skriva in information eller kontrollera min ansökan?

Om en resenär förlorar, glömmer eller inte har åtkomst till sitt ansökningsnummer eller resebevis, kan han få fram sitt ansökningsnummer genom att enkelt göra en förfrågan på vår hemsida genom att skriva sitt namn, sitt födelsedatum, sitt passnummer och landet som utfärdat passet. Detta gäller bara om ansökan är gjord på vår hemsida och inom en tid av 2 år.

Om en VWP- resenär har mottagit ett ESTA godkännande, behöver denne fylla in formuläret I-94W?

Att programmet för ESTA har verkställts gör det möjligt för DHS att ta bort det nödvändiga med att resenärer VWP ska fylla i formuläret I-94 W innan man får åka till USA. CBP har gått igenom en behandling utan papper i de allra flesta fall för alla VWP resenärer som kommer med ett flyg eller båt och som har fått ett ESTA bevis. De flesta resenärer som reser in i USA genom Programmet för befriande av visum och som innehar ett ESTA godkännande behöver inte längre fylla i formuläret I-94 W och det gröna avresekortet I-94W kommer inte längre att sättas i deras pass. Formuläret I-94 W kommer alltid att begäras vid markgränsen.

Vad ska jag göra om mitt resetillstånd inte godkänns?

Om en ansökan om resebevis får avslag och om resenären önskar fullfölja sin resa måste denne ansöka om ett visum genom amerikanska ambassaden eller ett amerikanskt konsulat. För mer information hur man ansöker om visum, var god se Internet www.travel.state.gov.

Jag har ett giltigt visa. Behöver jag likväl ansöka om ett ESTA resetillstånd?

Nej, personer innehavare av gilgigt visum kan  ansöka om resebevis genom ESTA.

  

esta-online.us.com is intended to support natural and legal persons in their administrative travel procedures. This is a site that is not affiliated with US government authorities or the government website cbp.gov. The price is 50 EUR to get a new request. this price covers assistance for the entire period of validity. You can apply on the official website for only 21 USD, but in this case you will not benefit from our help and assistance. the price of 29 EUR to request an esta. existing includes the time to reapply to the authorities. you can make this request free of charge on the esta cpb gov website. you benefit from our assistance for the duration of your esta recuperator. under no circumstances can a refund request be made on a recovery. The electronic-system-for-travel-authorization.com site is a private site and is not affiliated with US government authorities or the government's website. 0893020202: 0.80 euro per minute.

© 2022 esta-online.us.com    |   Crée par: Uni Creation
Legal Notice    |    Integritetspolicy    |    Regler och villkor    |    visum oman    |    visa japan    |    Russia e visa    |    visa for South Africa    |    Saudi Arabia visa    |    India tourist application    |    fiscalite ile maurice    |    Visa USA    |    turkey tourism visa    |    turquie visa    |    sri lanka eta    |    kenya embassy visa    |    thailand tourist visa   |   etias canada   |   kuwait transit visa   |   mairie de bordeaux   |  contacter amazone   |  faire un passeport   |  annuaire inversé portable   |   changement d adresse carte grise   |   magie voyance   |   parfum homme   |   la cantine toulouse coworking   |   visa canada   |   esta officiel   |   recuperer sont esta   |   visa turkey    |    site officiel esta etats unis    |    esta visa etats unis    |    esta états unis   |   demande esta site officiel   |   esta etats unis   |   demande esta site officiel