ESTA Online
Electronic System for Travel Authorization
application
Ansökan
Kontroll
Nummer på formulär
Betalning
I enlighet med Proklamation — Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av vissa ytterligare personer som utgör en risk för överföring av novell Coronavirus från 2019, effektiv klockan 11:59 p.m. östra dagsljus den 13 mars 2020, tillträde tillträde till USA för de flesta individer, andra än de amerikanska medborgarna och lagliga permanenta invånare, som fysiskt har varit närvarande i ett Schengenområdes land inom 14 dagar efter resan till USA . Alla resenärer med giltigt ESTA som omfattas av förklaringen och som försöker resa USA i strid med förklaringen kommer att få sin ESTA avbruten. ESTA kommer inte att återbetala ansökningar som avbryts på grund av denna förklaring. Resenärer som har frågor om huruvida de är föremål för eller undantas från förklaringen bör hänvisa till Proklamationsspråket och samråda med U.S. State of the State och lufttrafikföretaget, i förekommande fall, i förväg för resan för att undvika störningar i resan. Proklamation 9984 (Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av personer som utgör en risk för att överföra 2019 Roman Coronavirus och andra lämpliga åtgärder för att hantera denna risk) och Proklamation 9992 (Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av vissa ytterligare personer som utgör en risk för Sänder 2019 Novel Coronavirus) förblir i kraft.
Identifiering
Efternamn *
  • Skriv ert efternamn så som det står i ert pass under fältet ”familjenamn” eller efternamn. Efternamnet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Tilltalsnamn *
  • Skriv ert förnamn så som det står i ert pass i fältet ”Förnamn”. Skriv endast ett förnamn i detta fält. Förnamnet är obligatoriskt för att fylla i ansökan. Om ni inte har något förnamn, skriv bokstäverna FNU som på engelska betyder Förnamn okänt.
Är du känd av några andra namn eller alias?*
      Ja       Nej
*
Nationalitet *
  • Skriv er nationalitet, så som det står i ert pass. Landet som har utfärdat passet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Födelsestad*
Födelseland *
  • Välj ert födelseland. Födelselandet är nödvändigt för att fylla i ansökan
Land där ni bor *
  • Välj land var ni är bosatt. Boendeland är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Är du medborgare i något annat land?*
      Ja       Nej
Annat medborgarskap*
Land

Passnummer
Föräldrar*
Födelsedatum
Dag *
  • Välj datum för din födelsedag. Er födelsedag är obligatorisk för att fylla i ansökan eller för att kontrollera ert formulär.
Månad *
  • Välj vilken månad ni är född. Födelsemånad är obligatorisk för att fylla i ansökan eller för att titta på ert formulär
År *
  • Välj födelseår. Ert födelseår är obligatoriskt för att fylla i ansökan eller för att titta på ert formulär.
Kön *
  • Välj kön, man eller kvinna. Denna information är obligatorisk för att fylla i ansökan.
      Man        Kvinna
E-mail adress *
  • Skriv er e-mail adress till vilken vi kan kontakta er. e-mail adressen frivillig för att fylla i ansökan.
Hemadress
Adressrad 1*
US Kontaktpunkt
Stad*
Land*
Telefonnummer
Landsnummer *
  • Välj landsnummer för telefon var vi kan kontakta er. Landsnummer och telefonnummer är frivilligt för att fylla i ansökan
Nummer *
  • Skriv telefonnummer var vi kan kontakta er. Telefonnummer är frivilligt för att fylla i ansökan.
Information på passet
Passnummer *
  • Skriv ert passnummer så som det står i ert pass. Passnumret kan innehålla nummer och/eller bokstäver. Var vänlig gör skillnad mellan siffran 0 och bokstaven O. Passnumret är nödvändigt för att fullgöra ansökan eller för att kontrollera er ansökan.
Land som har utfärdat passet. (Nationalitet) *
  • Välj er nationalitet, så som det står i passet. Landet som har utfärdat passet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Datum för utfärdande av pass
Dag *
  • Välj dag för utfärdande av ert pass, så som det står i ert pass i fältet ” Datum för utfärdande”. Utfärdandedatum för ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Månad *
  • Välj månad för utfärdande av ert pass, så som det står i fältet ”Datum för utfärdande”. Månad för utfärdande är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
År *
  • Välj år för utfärdande av ert pass, så som det står i ert pass i fältet ”Datum för utfärdande”. Året för utfärdande är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Datum för utgång av pass
Dag *
  • Välj giltighetstid av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för ”Giltigt tom”. Sista giltighetsdag är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Månad *
  • Välj månad för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för ”Giltigt tom” eller ”Utgår”. Månad för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Är *
  • Välj år för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för « Giltigt tom » eller « Utgår ». År för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
GE MEDLEMSKAP

Global Entry är ett program som utvecklats av Förenta staternas tull- och gränsvakt, vilket accelererar tillgången till USA för internationella resenärer som kontrolleras av tidigare risker. När de anländer till USA, kommer programmedlemmarna att gå direkt till programmet Global Entry Auto Binder, så att de kan passera passcheck och tullklareringshandlingar.

Är du medlem i CBP Global Entry-programmet?
  • Är du medlem i CBP Global Entry-programmet?
Ja      Nej
PASSID / Medlemsnummer
SOCIAL MEDIA (FRIVILLIGT)
Föreskrivare/Plattform
Social Media Identifierare
Sammanfattande information om er resa
Stad var ni reser ifrån
  • Ange sista staden från var ni kommer att resa med flyg innan ni anländer till USA för denna resa. Denna information är frivillig för att fylla i ansökan.
Information om flyg eller det maritima bolaget
Namnet på flyg eller det maritima bolaget
  • Välj namnet på flyg eller maritima bolaget med vilket ni åker till USA, om ni har denna information. Namnet på flyg eller det maritima bolaget är frivilligt för att fylla i ansökan
Nummer på flyg eller båt
  • Välj flyg eller båtnummer på det bolag som ni åker med till USA, om ni har denna information. Flyg eller båtnummer är frivilligt för att fylla i ansökan
Datum för resa
Dag *
  • Dag
Månad *
  • Månad
Är *
  • Är
Adress under er vistelse i USA
Adressrad 1
  • Skriv numret på gatan på platsen var ni ska bo under er vistelse i USA. Skriv inte stad eller stat i detta fält. Adressrad 1 är frivilligt för att fylla i ansökan. Om ni tänker vistas på flera platser, skriv första adressen. Om ni inte kan hela adressen, skriv namn på hotellet eller på platsen var ni ska bo. Ni kan lägga till information senare när ni vet mer. Om ni omedelbart lämnar USA och ni inte har någon adress, skriv orden ”På Genomresa” och er slutdestination.
Adressrad 2
  • Skriv till adressen (lägenhet, rum, byggnad, våning, byggnad, osv...) Skriv inte staden eller staten i detta fält.
Stad
  • Skriv staden för adressen var ni kommer att bo under er vistelse i USA. Staden är frivillig för att fylla i ansökan.
Stat
  • Skriv Staten i vilken ni kommer att bo under er vistelse i USA. Staten är frivillig för att fylla i ansökan.
Efternamn *
Tilltalsnamn *
E-mail adress *
Telefonnummer
Landsnummer *
Nummer *
Är din resa till USA i transit till ett annat land?*
Ja      Nej
US-kontaktpunkten
US Kontaktpunkt*
Adressrad 1*
US Kontaktpunkt
Stad*
Land*
Telefonnummer*
Har du en nuvarande eller tidigare arbetsgivare?*
Ja      Nej
Arbetsgivarens namn*
Jobbtitel
Telefonnummer
Adress
Adressrad 1*
US Kontaktpunkt
Stad*
Land*
Frågor som berör er? (Svara Ja eller Nej)
1) Lider du av en fysisk eller psykisk sjukdom eller är du drogbrukare eller drogmissbrukare eller har du någon av följande sjukdomar (smittsamma sjukdomar anges i avsnitt 361 b) i folkhälsan? Service Act): * Cholera Difteri Tuberkulos, Infektionspest Smittkoppor Gult feber Viral hemorragisk rädsla, inklusive Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo Svåra akut respiratoriska sjukdomar med risk för överföring till andra människor och potentiellt orsaka dödsfall*
Ja      Nej
2) Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som har lett till allvarliga skador på egendom, eller allvarlig skada på någon person eller statlig myndighet?*
Ja      Nej
3) Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?*
Ja      Nej
4) Har du för avsikt att delta eller har du någonsin deltagit i terroristaktiviteter, spioneri, sabotage eller folkmord?*
Ja      Nej
5) Har du någonsin begått bedrägeri eller ljugit om dig själv eller andra för att få eller hjälpa andra att få ett visum eller inträde till USA?*
Ja      Nej
6) Söker du för närvarande anställning i USA eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?*
Ja      Nej
7) Har du någonsin blivit nekad ett amerikanskt visum som du sökt med din nuvarande eller tidigare pass eller har du någonsin blivit nekad inträde till USA eller dragit tillbaka din ansökan om inträde vid en amerikansk ankomstort?*
Ja      Nej
när*
var*
8) Har du någonsin vistats i USA under längre tid än den period som du beviljats av den amerikanska regeringen?*
Ja      Nej
9) Har du rest till eller befunnit dig i Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Jemen den eller efter 1 mars, 2011?*
Ja      Nej
Avsägelse från rättigheter:

Jag har läst och förstått att jag härmed måste avstå, så länge som min resetillstånd från ESTA varor, alla rättigheter till at revidera eller tilltala en bestämmelse från en US Customs and Border officer om min godkännande beviljas inträde, eller att vara oense, annat än som underlag för en ansökan om asyl, alla åtgärder för att nekas inresa, som härrör från en ansökan om inresetillstånd under Visa Waiver-programmet.

*  Intygelse:

Jag intygar vidare att sökanden intygar att han eller hon har läst eller har fått läst till honom eller henne, alla frågor och påståenden i denna ansökan och förstår alla frågor och påståenden i denna ansökan, och frånsäger sig alla rättigheter att ändra eller överklaga en beslut av en US Customs and border officer om inresetillstånd eller motsätta, annat än på grundval av en ansökan om asyl, till någon åtgärd vägras inträde, vilket sker till följd av en ansökan om införande under Visa Waiver-programmet.

För tredje part underordnad förfrågan i kandidatens namn : Jag intygar härmed ha läst för personen med vilken namnet står angivet i förfrågan (den sökande) alla frågorna och uppgifterna som står. Jag intygar därutöver att den sökande försäkrar att denne har läst, eller att man för denne har läst, alla frågorna och uppgifterna som står angivna på denna förfrågan, att denne förstår alla frågorna och uppgifterna som står angivna, att denne frånsäger sig rättighet en att utvärdera på nytt sin akt, att göra kall på beslutet av immigrationspersonal gällande inträdet, eller att ifrågasätta allt tillbakavisande till gränsen som har att göra med en förfrågan om inträde genom Programmet för befriande av visum, med andra ord på grund av en ansökan om asyl. Svaren och informationen som fyllts i denna ansökan är sanningsenlig och riktigt enligt kännedom av den sökande.

*  Jag accepterar villkoren för www.esta-online.us.com
  

© 2017: esta-online.us.com   |   Crée par: Uni Creation
Legal Notice    |    Integritetspolicy    |    Regler och villkor    |    visum oman    |    visa japan    |    Russia e visa    |    visa for South Africa    |    Saudi Arabia visa    |    India tourist application    |    fiscalite ile maurice    |    Visa USA    |    turkey tourism visa    |    turquie visa    |    sri lanka eta    |    kenya embassy visa    |    thailand tourist visa    |    encombrants paris 19   |   etias canada   |   kuwait transit visa   |   numero des encombrants nice   |   encombrants lille gratuit   |   mairie de bordeaux   |   les objets encombrants strasbourg   |   ramassage encombrants nantes   |   mairie de bordeaux encombrants   |   Mairie de lyon   |   collecte encombrants montpellier   |   like for likes instagram   |   free preset lightroom   |  buy 50 instagram likes   |  contacter amazone   |  pharmacie de garde   |  médecin de garde   |  free instagram followers   |  achat avis positifs   |  faire un passeport   |  annuaire inversé portable   |   changement d adresse carte grise   |   magie voyance   |   parfum homme   |   la cantine toulouse coworking   |   visa canada   |   esta officiel   |   recuperer sont esta   |   visa turkey    |    site officiel esta etats unis    |    esta visa etats unis    |    esta états unis