ESTA Online
Electronic System for Travel Authorization
Søknad
Verifisering
Filnummer
Betaling
Informasjon om søkeren
Etternavn*
  • Skriv inn etternavnet ditt slik det er skrevet i passet ditt i feltet for Etternavn. Etternavn er nødvendig for å fylle ut søknaden.
Fornavn *
  • Skriv inn fornavnet ditt slik det er skrevet i passet ditt i feltet for Fornavn. Ikke skriv mellomnavn i dette feltet. Hvis du ikke har noe fornavn, så skriv bokstavene FNU, som betyr Fornavn Ukjent.
Har du andre navn eller alias?*
  • Angi om du er kjent ved andre navn eller alias ved å velge ja eller nei. Svarer på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.
      Ja       Nei
Andre navn/alias*
  • Skriv inn opptil 10 andre navn eller alias som du er kjent ved hvis du valgte "yes" på det forrige spørsmålet. Minst en innføring er obligatorisk for å fullføre søknaden. For hvert alias: I familienavn-feltet, skriv inn ditt alternative familienavn. Familienavnet er nødvendig for å fullføre søknaden. I den første (gitte) navnefeltet, skriv den alternative først (gitte) navn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noe alternativ fornavn, skriv inn bokstavene FNU som står for Fornavn ukjent.
Land hvor du er statsborger*
  • Velg land hvor du er statsborger slik det står skrevet i passet ditt. Landet som utsteder passet er nødvendig for å fylle ut søknaden.
Fødested*
  • Angi byen, by, bygd eller grend der du ble født. Byen, by, bygd eller grend hvor du ble født er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner byen hvor du ble født, skriv UNKNOWN.
Fødested*
  • Velg det landet der du ble født. Landet der du ble født er nødvendig for å fylle ut søknaden.
Land hvor du bor*
  • Skriv inn det landet hvor du bor. Landet der du bor er nødvendig for å fylle ut søknaden.
Er du er statsborger i et annet land.*
  • Oppgi om du er statsborger i et annet land. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.
      Ja       Nei
Andre statsborgerskap *
  • I landsfeltet, velg land for ditt/dine statsborgerskap. Hvis du svarte ja ovenfor, er landet som kreves for å fullføre søknaden. I Passnummerfeltet, skriv inn ditt passnummer slik det vises i ditt andre pass. passnummer kan inneholde tall og/eller tegn. Vennligst skill mellom de to, slik som tallene null og én, og bokstavene O og I. passnummer er valgfritt å fullføre søknaden. Angi om du er en borger av noe annet land.
Land

Passnummer
Foreldre*
  • Skriv inn navnet til dine foreldre. Dette er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet navnet til en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN, for hver foreldre. Dette feltet kan inkludere navnene til dine biologiske, adoptive, steforeldre eller foresatt. I familienavn-feltet, skriv inn dine foreldres familienavn. Familienavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN. I første (gitte) navnefelt, skriv inn dine foreldres første (gitte) navn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis dine foreldre ikke har fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge av foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN.
Fødselsdag
Dag*
  • Skriv inn den dagen du ble født. Dagen du ble født er nødvendig for å fylle ut søknaden eller å sjekke statusen til søknaden din.
Måned*
  • Skriv inn den måneden du ble født. Måneden du ble født i, er nødvendig for å fylle ut søknaden eller sjekke statusen til søknaden din.
År *
  • Skriv inn det året du ble født. Året du ble født er nødvendig for å fylle ut søknaden eller sjekke statusen til søknaden din.
Kjønn*
  • Skriv inn hvilket kjønn du er, mann eller kvinne. Kjønn er nødvendig for å fylle ut søknaden.
      Mann       Kvinne
E-postadresse *
  • Skriv inn e-postadressen hvor du kan bli kontaktet. E-posten er valgfri å oppgi ved utfylling av søknaden.
Hjemmeadresse
Adresse Linje 1*
  • I Adresse linje 1 feltet, tast inn nummeret og gaten av plasseringen av din hjemmeadresse. Ikke ta byen og staten i dette feltet. Adresse linje 1 er obligatorisk for å fullføre søknaden.
Adresse Linje 2
By*
  • I byfeltet, skriv inn by, landsby eller hjemsted. Byen, by, bygd eller grend er nødvendig for å fullføre søknaden.
Land*
  • I landsfeltet, velger du landet. Landet er nødvendig for å fullføre søknaden.
Telefonnummer
Landets kode*
  • Velg landskoden for det telefonnummeret du kan kontaktes på. Landskode og telefonnummer er valgfritt å oppgi ved utfylling av søknaden.
Nummer *
  • Skriv inn telefonnummeret hvor du kan kontaktes. Telefonnummeret er valgfritt å oppgi ved utfylling av sønaden.
Passopplysninger
Passnummer*
  • Skriv inn passnummeret slik det er skrevet i passet ditt. Passnummeret kan inneholde sifre og/eller bokstaver. Påse at du skiller mellom tallet null og bokstaven O. Passnummeret er nødvendig for å fylle ut søknaden eller sjekke status på søknaden din.
Landet hvor passet er utstedt (landet hvor man er statsborger) *
  • Velg det landet hvor du er statsborger slik det står krevet i passet ditt. Landet hvor passet er utstedt er nødvendig for å fylle ut søknaden.
Passets utstedsdato
Dag*
  • Skriv inn dagen da passet ble utstedt, slik det står i passet i feltet for Utstedsdato. Dagen da passet ble utstedt er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
Måned*
  • Skriv inn den måneden som passet ble utstedt, slik det står i passet under Utstesdsto. Måneden da passet ble utstedt er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
År*
  • Skriv inn det året som passet ble utstedt, slik det står i passet under Utstedsdato. Året da passet ble utstedt er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
Utløpsdato for passet
Dag*
  • Skriv inn den dagen når passet utløper, slik det står i passet under Utløpsdato eller Forlengelsesdato. Dagen når passet utløper er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
Måned*
  • Skriv inn den måneden når passet utløper, slik det står i passet under Utløpsdato eller Forlengelsesdato. Måneden når passet utløper er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
År*
  • Skriv inn det året når passet utløper, slik det står i passet under Utløpsdato eller Forlengelsesdato. Året når passet utløper er nødvendig for å kunne fylle ut søknaden.
Reiseopplysninger
Byen hvor du går ombord
  • Skriv inn den siste byen hvor du vil gå ombord i et fly før du ankommer USA på denne reisen. Byen hvor søkeren går ombord er valgfri for å fylle ut søknaden.
Fly eller fergeinformasjon
Selskapets navn
  • Skriv inn navnet på det selskapet du skal reise med til USA, hvis du har tilgjengelige reiseopplysninger. Selskapets navn er valgfri for å fylle ut søknaden.
Flightnummer eller navn på ferge
  • Skriv inn flightnummer eller navnet på fartøyet du skal reise med til USA, hvis du har tilgjengelige reiseopplysninger. Flightnummer eller navn på fartøyet er valgfritt for å fylle ut søknaden
Adresse mens du er i USA
Adresse, 1.linje
  • Skriv inn husnummer og gate/vei hvor du vil bo mens du er i USA. Ikke skriv inn by og stat i dette feltet. Adressen er valgfri for å fylle ut søknaden. • Hvis du har planlagt å være på flere steder, skriver du inn den første adressen. • Hvis du ikke vet hele adressen, skriver du navnet på hotellet eller stedet du skal besøke. Du kan oppdatere disse opplysningene når de blir bekreftet. • Hvis du skal reise ut av USA med en gang og ikke har noen adresse, skriver du ordene ”I transitt” og ditt endelige reisemål.
Adresse 2. linje
  • Skriv inn leilighet, suite, enhet, etasje, bygning e. l. dersom det er hensiktsmessig. Ikke skriv inn by og stat i dette feltet. Adresse linje 2 er valgfri for å fylle ut søknaden.
By
  • Skriv inn byen der du vil bo mens du er i USA. Byen er valgfri for å fylle ut søknaden.
Stat
  • Skriv inn staten der du vil bo mens du er i USA. Staten er valgfri for å fylle ut søknaden.
Nødkontaktinformasjon i eller utenfor USA
Etternavn*
  • Skriv inn ditt kontaktpunkt i et nødstilfelle som kan være en person i eller utenfor USA, for eksempel, et familiemedlem, venn eller forretningsforbindelse. I Familienavn -feltet, skriv inn nødtelefon til familienavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen nødkontakt, skriv inn UNKNOWN.
Fornavn *
  • Skriv inn ditt kontaktpunkt i et nødstilfelle som kan være en person i eller utenfor USA, for eksempel, et familiemedlem, venn eller forretningsforbindelse. det første (gitte) navnefeltet, skriv inn nødkontakts fornavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen nødkontakt (eller din kontakt kun har ett navn) skriv inn UNKNOWN.
E-postadresse *
  • Skriv inn din nødtelefon e-post adresse. E-postadresse kreves for å fullføre søknaden. DU kan også skrive inn UNKNOWN.
Telefonnummer
Landets kode*
  • I landskode-feltet, taster du inn landskoden din nødtelefon telefonnummer. Landskoden er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har en nødtelefon telefon landskode du kan skrive nuller.
Nummer *
  • I feltet Nummer legg inn nødstelefonnummer. Nummeret er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har en nødstelefonnummer du kan skrive nuller.
Reiseinformasjon
Er din reise til USA en del av en transitt til et annet land?*
  • Angi om din reise til USA er oppstått i transitt til et annet land ved å velge ja eller nei. Svarer på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.
Ja      Nei
USA punkt for kontaktinformasjon
USA kontaktpunkt*
  • En amerikansk kontaktpunkt kan være en venn, slektning eller forretningsforbindelse. Hvis du ikke har en amerikansk kontaktpunkt, kan du skrive inn navn, adresse og telefonnummer til stedet der du skal bo (for eksempel en hotellnavn). Du kan også skrive inn UNKNOWN.
Adresse Linje 1*
Adresse Linje 2
By*
Land*
Telefonnummer*
Informasjon om arbeidsgiver
Har du en nåværende eller har du tidligere hatt en arbeidsgiver?*
  • Angi om du har en nåværende eller tidligere arbeidsgiver ved å velge ja eller nei. Svarer på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.
Ja      Nei
Arbeidsgivers navn*
  • Skriv inn navnet på din aktuelle arbeidsgiver. Hvis du ikke er ansatt for øyeblikket, skriv inn navnet på din tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgivers navn kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn SELF-EMPLOYED (selvstendig næringsdrivende), STUDENT (student), CHILD (barn), HOMEMAKER (hjemmeværende), STAY-AT-HOME PARENT (hjemmeværende foresatt), eller andre ord som beskriver din arbeidssituasjon.
Jobbtittel
  • Skriv inn jobbtittelen din nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Stillingsbetegnelse er valgfritt å fullføre dette programmet.
Telefonnummer
Adresse
Adresse Linje 1*
Adresse Linje 2
By*
Land*
Gjelder noe(n) av de følgende for deg? (Svar ja eller nei)
A) Har du en smittsom sykdom, fysisk eller psykisk lidelse, eller er du en narkotikamisbruker eller stoffavhengig? *
  • Smittsomme sykdommer Under amerikansk lov er smittsomme sykdommer av betydning for folkehelsen følgende: - Chancroid- gonore- granuloma inguinale- spedalskhet, smittsom- lymphogranuloma venereum- syfilis, smittsomt stadium- tuberkulose, aktiv - og andre som blir bestemt av Department of Health and Human Services.Fysiske eller psykiske lidelser Når det gjelder fysiske eller psykiske lidelser, svar ”Ja” på dette spørsmålet hvis: (a) Du lider av en fysisk eller psykisk sykdom og har vist atferd som assosieres med denne syksommen som kan være eller har vært en trusel mot eiendeler, sikkerhet eller andres velferd, eller (b) Du har hatt en fysisk eller psykisk lidelse og har vist atferd i forbindelse med denne lidelsen som har vært en trusel mot eiendeler, sikkerhet eller andres velferd og atferden kan oppstå igjen eller føre til andre skadelige atferder; eller(c) Du har en fysisk eller psykisk lidelse med tilhørende atferd, men at denne atferden ikke har vært eller noen gang vil være en trusel mot eiendeler, sikkerhet eller andres velferd; eller(d) Du har hatt en fysisk eller mental lidelse med atferd som var en trusel mot eiendeler, sikkerhet eller andres velferd, men det er usannsynlig at atferden vil oppstå igjen. Narkotikamisbrukere og stoffavhengige Ifølge lovverket i USA kan personer ikke tillates innreise hvis de har fått diagnose som narkotika- eller stoffmisbrukere. For mer informasjon henviser vi til § 212(a)(1)(A) i "Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A)", og korresponerende retningslinjer i "Code of Federal Regulations".
Ja      Nei
B) Har du noen gang blitt arrestert eller straffedømt for en overtredelse eller forbrytelse som har involvert umoralsk atferd eller en lovbrudd i forbindelse med kontrollerte stoffer; eller har blitt arrestert eller dømt for to eller flere overtredelser, som til sammen førte til en fengselsoning på mer enn fem år, eller solgt ulovlige stoffer, eller vil du ha innreisetillatelse for å kunne delta i kriminelle eller umoralske handlinger? *
  • Forbrytelser som involverer moralsk forfall - Slike overtredelser involverer generelt sett atferd som er moralsk fordervet og går imot aksepterte moralske regler og ansvaret man har for andre og samfunnet generelt. Det er visse faktorer, slik som alderen til lovbryteren da overtredelsen fant sted, som kan ha innvirkning på om et lovbrudd vil bli betraktet som moralsk forfall i henhold til "Immigration and Nationality Act". For mer informasjon viser vi til § 212(a)(2) i "Immigration and Nationality Act", 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) i "Immigration and Nationality Act", 8 U.S.C. § 1101(a)(43) og korresponderende retningslinjer i "Code of Federal Regulations".
Ja      Nei
C) Har du noen gang vært eller er du nå involvert i spionasje eller sabotasje, eller terroristhandlinger, eller folkemord; eller var du mellom 1933 og 1945 involvert i, på noen måte, forfølgelser som assosieres med tyske nazister eller deres allierte?*
Ja      Nei
D) Har du til hensikt å søke arbeidstillatelse i USA, eller har du noen gang blitt ekskludert eller deportert, eller blitt fjernet fra USA før, eller fått tak i eller prøvd å få tak i et visum eller innreisetillatelse til USA på falskt grunnlag eller ved uriktige framstillinger? *  
  • Personer som reiser til USA under Visa Waiver-programmet får adgang som "nonimmigrant alien" besøkende og kan ikke søke arbeid i USA. Selv om reisende under Visa Waiver-programmet ikke kan søke arbeid i USA fins det mange "non-immigrant" og "immigrant" arbeidssponsorer for de som kvalifiserer for det. For mer informasjon henviser vi til § 212(a)(5) i "Immigration and Nationality Act", 8 U.S.C. § 1182(a)(5). For mer informasjon om non-immigrant og immigrant jobbvisum, henviser vi til www.travel.state.gov.
Ja      Nei
E) Har du noen gang anholdt, beholdt eller tilbakeholdt varetekt av et barn fra en amerikansk statsborger som har blitt innvilget varetekt av barnet?*
  • Enhver fremmed, som etter at en rett i USA har innvilget varetekt for en person til et barn med amerikansk statsborgerskap, som holder tilbake eller anholder dette barnet utenfor USA, vil bli nektet adgang til USA inntil barnet har blitt overført til personen som har blitt innvilget varetekt.For flere opplysninger, viser vi til § 212(a)(10)(C) av Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(10)(C).
Ja      Nei
F) Har du noen gang blitt nektet et amerikansk visum eller innreise til USA eller fått et amerikansk visum inndratt? *
Ja      Nei
Hvis ja: når hvor
G) Har du noen gang hevdet immunitet fra straffeansvar? *
  • Når det gjelder immunitet fra straffeansvar, svar ”Ja” på dette spørsmålet dersom alle følgende utsagn gjelder: (a) du har begått en alvorlig kriminell handling i USA som definert i 8 U.S.C. Sec. 1101(h), inkludert en forbrytelse på noe tidspunkt hvor immunitet fra kriminell straffbarhet ble benyttet; og (b) som en følge av overtredelsen og benyttelse av immunitet som identifisert i (a), du har forlatt USA, og (c) du har ikke etterpå underlagt deg til fulle jurisdiksjonen til retten i USA som har jurisdiksjon med hensyn til denne overtredelsen. For videre opplysninger henviser vi til §212(a)(2)(E) og 101(h) av Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(2)(E) og 1101(h).
Ja      Nei
Avkall på rettigheter: Jeg har lest og forstått at jeg herved gir avkall, for så lenge min reiseautorisasjon fra ESTA varer, alle rettigheter til å revurdere eller appellere til en bestemmelse fra en amerikansk toll og grenseoffiser angående min godkjenning for å bli innvilget innreise, eller å være uenig i, annet enn som basis for asylsøknad, enhver handling for å bli nektet innreise, som oppstår fra en søknad om å få innreisetillatelse under Visa Waiver-programmet. I tillegg til ovenstående fraskrivelse, som en betingelse for hver innreise inn i USA under Visa Waiver-programmet, er jeg enig i at biometriske identifikasjonsmetoder (inkludert fingeravtrykk og fotografier) kan forekomme ved ankomst i USA og skal stadfeste min fraskrivelse av alle rettigheter til å revidere eller appellere til en avgjørelse av en amerikansk toll- og grenseoffiser angående min innreisetillatelse, eller å motarbeide, annet enn på basis av en asylsøknad, enhver handling for å bli nektet innreise, som oppstår fra en søknad om innreise under Visa Waiver-programmet.
*  Sertifisering: Jeg søkeren, kan herved sertifisere at jeg har lest eller fått noen til å lese for meg, alle spørsmål og utsagn i denne søknaden og forstår alle spørsmål og utsagn i denne søknaden. Svarene og opplysningene som er gitt i denne søknaden er sanne og korrekte etter mitt beste vitende.
Som tredjepart som sender inn søknad på vegne av søkeren, sertifiserer jeg herved at jeg har lest for personen hvis navn står på søknaden (søkeren) alle spørsmålene og utsagnene på denne søknaden. Jeg sertifiserer videre at søkeren sertifiserer at han eller hun har lest, eller fått lest for ham eller henne, alle spørsmålene og utsagnene på denne søknaden, forstår alle spørsmålene og utsagnene på denne søknaden, og fraskriver seg alle rettigheter til å revidere eller appellere vedrørende en avgjørelse fra en amerikansk toll- og grenseoffiser angående innreisetillatelse, eller å motarbeide, annet enn på basis av en asylsøknad, enhver handling for å bli nektet innreise, som oppstår som følge av en søknad om innreise under Visa Waiver-programmet. Svarene og opplysningene som er blitt gitt i denne søknaden er sanne og korrekte etter mitt beste vitende.
*  Jeg godtar vilkårene på www.esta-online.us.com
   |    Vilkar og betingelser    |      

© 2017: esta-online.us.com    |   Crée par: Uni Creation