ESTA Online
Electronic System for Travel Authorization
Ansøgning
Verifikation
Filnummer
Betaling
Ansøgerens oplysninger
Efternavn*
  • Indtast dit efternavn, som dit efternavn vises på dit pas under feltet efternavn. Familiens navn er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Fornavn*
  • Indtast fornavn som dit fornavn vises på dit pas under feltet fornavn. Medtag ikke mellemnavnet på dette område. Fornavn er påkrævet for at udfylde ansøgningen. Hvis du ikke har nogen fornavn, så Indtast bogstaverne FNU hvilket står for fornavn ukendt.
Er du kendt af andre navne eller aliaser?*
      Ja       Nej
*
Land, statsborgerskab*
  • Vælg landet hvor du har statsborgerskab, som også vises på dit pas. Landet som har udgivet dit pas er påkrævet for at fuldføre ansøgning
Fødeby*
Fødeland*
  • Vælg det land, hvor du blev født. Det land, hvor du blev født er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Opholdsland*
  • Vælg det land hvor du er bosat. Det land, du bor er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Er du borger i et andet land?*
      Ja       Nej
Andet statsborgerskab*
Land

Pasnummer
Forældre*
Fødselsdato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor du blev født. Fødselsdag er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor du blev født. Fødselsmåneden er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
År*
  • Vælg det år, hvor du blev født. Fødselsåret er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Køn*
  • Vælg dit køn, enten mandlig eller kvindelig. Kønnet er nødvendigt til at udfylde ansøgningen.
      Mand       Kvinde
E-mail-adresse*
  • Angiv den e-mail-adresse, hvor du kan kontaktes. E-mail-adressen er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Hjemme adresse
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Telefonnummer
Landekode*
  • Vælg landekoden for telefonnummeret, hvor du kan kontaktes. Landekode og telefon nummer er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Nummer*
  • Angiv telefonnummeret, hvor du kan kontaktes. Telefonnummeret er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Pas-oplysninger
Pasnummer*
  • Indtast dit pasnummer som det fremgår af dit pas. Pasnummeret kan indeholde tal og/eller tegn. Venligst nøje skelne mellem tallet nul og bogstavet O. Pasnummeret er påkrævet for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Passets udstedende land (land, statsborgerskab)*
  • Vælg landet, statsborgerskab, som det vises på dit pas. Passet udstedende land er forpligtet til at udfylde ansøgningen.
Pasudstedelse dato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Den dag, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Den måned, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
År*
  • Vælg det år, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Det år, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Pas udløbsdato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Dagen på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Måneden på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
År*
  • Vælg det år, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Året på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Rejseinformation
Byen, hvor du border
  • Angiv den sidste by, hvor du vil borde flyet før du ankommer i USA på denne tur. Byen hvor ansøgeren vil borde er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Fly eller færge oplysninger
Navn på selskab
  • Vælg navnet på det luftfarts- eller færgeselskab, som du vil rejse til USA med, hvis din rejse-information er tilgængelig. Selskabsnavn er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Flynummer eller færgenavn
  • Angiv flynummer eller færgenavn fra det selskab, som du vil rejse til USA med, hvis din rejse-information er tilgængelig. Flynummeret eller færgenavn er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Adresse mens du er i USA
Adresse linje 1
  • Angiv nummer og gade af den beliggenhed, hvor du vil bo i USA. Medtag ikke by og stat i dette felt. Adressen er valgfrie for at udfylde ansøgningen. • Hvis flere steder er planlagt, indtast den første adresse. • Hvis hele adressen ikke er kendt, indtast navnet på hotellet eller beliggenhed, du vil besøge. Du kan opdatere disse oplysninger efter bekræftelse. • Hvis du forlader USA straks og ikke har en adresse, indtaste ord "I Transit" og din endelige destination.
Address Line 2
  • Angiv lejlighed, suite, enhed, etage, bygning eller andre, hvis det er relevant. Medtag ikke by og stat i dette felt. Adresselinje 2 er valgfrit at udfylde ansøgningen.
By
  • Indtast adressen på den by hvor du vil bo i USA. Byen er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Staten
  • Angiv staten på adressen, hvor du vil bo i USA. Staten er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Efternavn*
Fornavn*
E-mail-adresse*
Telefonnummer
Landekode*
Nummer*
Er din rejse til USA foregået i transit til et andet land?*
Ja      Nej
US Kontaktoplysninger
US Kontaktpunkt*
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Telefon nummer*
Har du en nuværende eller tidligere arbejdsgiver?*
Ja      Nej
Arbejdsgiver Navn*
Jobtitel
Telefon nummer
Adresse
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Gælder et af følgende for dig? (Svaret ja eller nej)
A) Har du en smitsomme sygdom fysisk eller psykisk lidelse; eller er du en stofmisbruger eller narkoman?*
  • Overfør bare sygdomme under USA’s lov for overfør bare sygdomme af betydning for folkesundheden omfatter: - Chancroid - gonoré - Granuloma inguinale-spedalskhed, smitsom-Lymfogranuloma venereum - syfilis, smitsomme fase-tuberkulose, aktiv - og andre som fastsat af Department of Health og Human Services. Fysisk eller psykiske ustabilitet. Med hensyn til fysiske eller psykiske lidelser, svar "Ja" til dette spørgsmål vis: (a) Du har i øjeblikket en fysisk eller psykisk lidelse og har en historie om adfærd forbundet med denne lidelse, som kan udgøre eller har udgjort en trussel mod ejendom, sikkerhed eller velfærd for dig selv eller andre; (b)  du har haft en fysisk eller psykisk lidelse og en historie af adfærd forbundet med denne lidelse, der har udgjort en trussel mod din ejendom, sikkerhed eller velfærd for dig selv eller andre; og problemet er tilbøjelige til at forekomme igen eller føre til andre skadelig opførelser. Svare "Ingen" vi: (a), du har i øjeblikket ingen fysiske eller psykiske lidelser; eller (b)  du har eller har haft en fysisk eller psykisk lidelse uden tilknyttet adfærd, som kan eller har udgjort en trussel mod din ejendom, sikkerhed eller velfærd for dig selv eller andre; or(c) du har i øjeblikket en fysisk eller psykisk lidelse med tilhørende adfærd, men adfærd har ikke udgjort, udgør ikke i øjeblikket og vil heller ikke udgøre en trussel mod din ejendom, sikkerhed eller velfærd for dig selv eller andre; eller (d) du har haft en fysisk eller psykisk lidelse med tilhørende adfærd, der udgjorde en trussel mod din ejendom, sikkerhed eller velfærd for dig selv eller andre, men denne adfærd er usandsynligt, at gentage sig. Stofmisbrugere og narkomaner. Under USA’s lov, må personer ikke gives adgang, hvis de har været fast besluttet på at være en narkoman eller misbruger. For yderligere oplysninger henvises til § 212(a)(1)(A) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), og tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.
Ja      Nej
B) Er du nogensinde blevet arresteret eller dømt for en overtrædelse eller en forbrydelse der involverer moralsk fordærv eller en overtrædelse som vedrører et kontrolleret stof; eller er blevet arresteret eller dømt for to eller flere lovovertrædelser hvor sammenlagt fængselsstraf var fem år eller mere; eller har været en kontrolleret stof smugler; eller søger du at engagere dig i kriminel eller umoralsk virksomhed?*
  • Forbrydelser, der involvere moralske turpitude - sådanne lovovertrædelser involverer generelt adfærd, som er i sagens natur, modbydelige, eller fordærvet og i strid med de accepterede regler om moral og omgang med personer eller samfundet i almindelighed. Der er faktorer, såsom alder af gerningsmanden eller datoen for den lovovertrædelse, der kan påvirke, hvorvidt en lovovertrædelse vil blive betragtet som en forbrydelse der involverer moralsk fordærv med henblik på indvandring og nationalitet. For yderligere oplysninger henvises til § 212(a)(2) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) i Immigration and Nationality Act8 U.S.C. § 1101(a)(43) og tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.
Ja      Nej
C) Har du nogensinde været eller er du nu involveret i spionage eller sabotage; eller i terrorhandlinger; eller folkedrab; mellem 1933 og 1945 blev du på nogen måde involveret i forfølgelser forbundet med Nazi-Tyskland eller dets allierede?*
Ja      Nej
D) Søger du arbejde i USA; eller er du nogensinde blevet udelukket og deporterede; eller fjernet tidligere fra USA eller indkøbes eller forsøgt at skaffe en visa eller indrejse i USA af svig eller urigtige oplysninger? *  
  • Personer som ankommer i USA under Visa Waiver Programet er optaget som non-immigrant, besøgende og må ikke søge beskæftigelse i USA. Mens Visa Waiver Program rejsende ikke kan søge beskæftigelse i USA, er der mange klassifikationer af ikke-immigrant og immigrant beskæftigelse-sponsoreret visa til dem, der kvalificerer. For yderligere oplysninger henvises til § 212(a)(5) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(5).For yderligere information om non-immigrant og immigrant beskæftigelse Visa, se www.travel.state.gov.
Ja      Nej
E) Har du nogensinde tilbageholdt eller beholdt forældremyndigheden over et barn fra en amerikansk statsborger tildelt forældremyndigheden dennes barn?*
  • Enhver udlænding, som efter indlagt klage til en domstol i de Forenede Stater, der gives forældremyndigheden til en person af en USA statsborgers barn, der tilbageholder eller beholder barnet, eller tilbageholder forældremyndigheden over for barnet, uden for USA fra personen tildelt forældremyndigheden ved denne kendelse, afvises indtil barnet er overgivet til personen tildelt forældremyndigheden ved rækkefølgen. For yderligere oplysninger henvises til § 212(a)(10)(C) i Immigration og Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(10)(C).
Ja      Nej
F) Har du nogensinde blevet nægtet et visum til USA eller indrejse i USA eller havde et visum til USA aflyst?*
Ja      Nej
Hvis ja: når Hvor
G) Har du nogensinde hævdet immunitet mod retsforfølgelse?*
  • Med hensyn til immunitet fra retsforfølgning, svare "Ja" til dette spørgsmål, hvis følgende gælder: (a) du har begået en alvorlig strafbar handling i USA som defineret i 8 U.S.C. Sec. 1101(h), herunder enhver forbrydelse, til enhver tid som strafferetlige immunitet blev udøvet; and(b) som følge af lovovertrædelse og udøvelse af immunitet, der er identificeret i (a), du har forladt USA og (c) du har ikke efterfølgende vist fuldt respekt af Domstolens forlagte dom i USA, hvor denne jurisdiktion er gældende med hensyn til denne lovovertrædelse. For yderligere oplysninger henvises til §212(a)(2)(E) og 101(h) af Immigration og indfødsretsloven, 8 U.S.C. § 1182(a)(2)(E) og 1101(h).
Ja      Nej
Afkald på rettigheder: Jeg har læst og forstået, at jeg hermed giver afkald på, for varigheden af min rejsetilladelse indhentet via ESTA, enhver rettighed til revision eller appel af US Customs and Border Protection Officer’s bestemmelser vedrørende min mulighed for adgang, eller bestride, anden end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse af tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program. In tilføjelse til ovenstående ophævelse, som en betingelse for hver indrejse i USA under Visa Waiver Program, jeg er enig, at fremlæggelsen af biometriske identifikatorer (herunder fingeraftryk og fotografier) under forarbejdningen ved ankomsten i USA skal bekræfte min afkald på nogen rettigheder til revision eller appel af en US Customs and Border Protection Officer bestemmelse vedrørende min mulighed for adgang eller at bestride, andre end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program.
*  Certificering: Jeg, ansøgeren, erklærer herved at jeg har læst, eller har haft til mig forelæst, alle spørgsmål og erklæringer i denne ansøgning og forstår alle spørgsmål og erklæringer i denne ansøgning. Alle svar og information fundet i denne ansøgning er sande og korrekte til det bedste af min viden og tro.
Som tredjemand, der indsender ansøgningen for ansøgeren, bekræfter jeg hermed at jeg har læst til den person hvis navn står på denne ansøgning (ansøgeren) alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning. Jeg kan yderligere bekræfte, at ansøgeren bekræfter, at han eller hun har læst, eller har fået forelæst til ham eller hende, alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning, og forstår alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning, og giver afkald på alle rettigheder til at gennemgå eller appellér til US Customs og Border Protection Officer bestemmelse vedrørende hans eller hendes mulighed for adgang, eller for at bestride, andre end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program. Alle svar og informationer fundet i denne ansøgning er sande og korrekte til det bedste af ansøgerens viden og tro.
*  Jeg accepterer vilkårene og betingelserne for www.esta-online.us.com
   |    Vilkar og betingelser    |      

© 2017: esta-online.us.com   |   Crée par: Uni Creation