ESTA Online
Electronic System for Travel Authorization
application
Ansøgning
Verifikation
Filnummer
Betaling
I henhold til Proklamation — Suspension af indrejse som indvandrere og ikke-indvandrere af visse yderligere personer, der udgør en risiko for overførsel af novelle Coronavirus i 2019, effektiv kl. 11:59 kl. østligt dagslys den 13. marts 2020, er indrejsen i USA suspenderet for de fleste enkeltpersoner, bortset fra de amerikanske statsborgere og lovlige fastboende, der fysisk har været til stede i et land i Schengen-området inden for 14 dage efter rejsen til De Forenede Stater . Enhver rejsende med en gyldig ESTA, der er underlagt proklamationen, og som forsøger at rejse i USA i strid med proklamationen, får deres ESTA annulleret. ESTA refunderer ikke ansøgninger, der er annulleret på grund af denne erklæring. Rejsende, der har spørgsmål om, hvorvidt de er underlagt eller undtaget fra Proklamationen, skal henvise til Proklamationssproget og konsultere det amerikanske udenrigsministerium og luftfartsselskabet, hvis det er relevant, inden rejsen for at undgå rejseforstyrrelser. Proklamation 9984 (Suspension af indrejse som indvandrere og ikke-indvandrere af personer, der udgør en risiko for transmission af novelle Coronavirus og andre passende foranstaltninger til at tackle denne risiko) og Proklamation 9992 (Suspension af indrejse som indvandrere og ikke-immigranter fra visse yderligere personer, der udgør en risiko for Overfører 2019 Novel Coronavirus) forbliver i kraft.
Ansøgerens oplysninger
Efternavn*
  • Indtast dit efternavn, som dit efternavn vises på dit pas under feltet efternavn. Familiens navn er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Fornavn*
  • Indtast fornavn som dit fornavn vises på dit pas under feltet fornavn. Medtag ikke mellemnavnet på dette område. Fornavn er påkrævet for at udfylde ansøgningen. Hvis du ikke har nogen fornavn, så Indtast bogstaverne FNU hvilket står for fornavn ukendt.
Er du kendt af andre navne eller aliaser?*
      Ja       Nej
*
Land, statsborgerskab*
  • Vælg landet hvor du har statsborgerskab, som også vises på dit pas. Landet som har udgivet dit pas er påkrævet for at fuldføre ansøgning
Fødeby*
Fødeland*
  • Vælg det land, hvor du blev født. Det land, hvor du blev født er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Opholdsland*
  • Vælg det land hvor du er bosat. Det land, du bor er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Er du borger i et andet land?*
      Ja       Nej
Andet statsborgerskab*
Land

Pasnummer
Forældre*
Fødselsdato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor du blev født. Fødselsdag er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor du blev født. Fødselsmåneden er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
År*
  • Vælg det år, hvor du blev født. Fødselsåret er nødvendig for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Køn*
  • Vælg dit køn, enten mandlig eller kvindelig. Kønnet er nødvendigt til at udfylde ansøgningen.
      Mand       Kvinde
E-mail-adresse*
  • Angiv den e-mail-adresse, hvor du kan kontaktes. E-mail-adressen er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Hjemme adresse
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Telefonnummer
Landekode*
  • Vælg landekoden for telefonnummeret, hvor du kan kontaktes. Landekode og telefon nummer er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Nummer*
  • Angiv telefonnummeret, hvor du kan kontaktes. Telefonnummeret er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Pas-oplysninger
Pasnummer*
  • Indtast dit pasnummer som det fremgår af dit pas. Pasnummeret kan indeholde tal og/eller tegn. Venligst nøje skelne mellem tallet nul og bogstavet O. Pasnummeret er påkrævet for at udfylde ansøgningen eller til at kontrollere status for din ansøgning.
Passets udstedende land (land, statsborgerskab)*
  • Vælg landet, statsborgerskab, som det vises på dit pas. Passet udstedende land er forpligtet til at udfylde ansøgningen.
Pasudstedelse dato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Den dag, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Den måned, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
År*
  • Vælg det år, hvor dit pas blev udstedt, som det fremgår af dit pas under udstedelsesdato felt. Det år, hvor passet blev udstedt er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Pas udløbsdato
Dag*
  • Vælg den dag, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Dagen på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
Måned*
  • Vælg den måned, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Måneden på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
År*
  • Vælg det år, hvor dit pas udløber, som det fremgår af dit pas under udløbsdatos felt.  Året på udløbsdatoen er påkrævet for at udfylde ansøgningen.
GE-MEDLEMSKAB

Global Entry er et program udviklet af US Customs and Border Protection for at fremskynde processen for indrejse i USA for lavrisikostyrede, internationale luftfartsselskaber før. Ved ankomsten til USA flyttes programmedlemmer direkte til Global Entry Auto Binder, der gør det muligt for dem at omgå passcheck og toldklareringspapirer.

Er du medlem af CBP Global Entry-programmet?
  • Er du medlem af CBP Global Entry-programmet?
Ja      Nej
PASSID/medlemsnummer
SOCIALE MEDIER (VALGFRIT)
Udbyder/platform
Id på socialt medie
Rejseinformation
Byen, hvor du border
  • Angiv den sidste by, hvor du vil borde flyet før du ankommer i USA på denne tur. Byen hvor ansøgeren vil borde er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Fly eller færge oplysninger
Navn på selskab
  • Vælg navnet på det luftfarts- eller færgeselskab, som du vil rejse til USA med, hvis din rejse-information er tilgængelig. Selskabsnavn er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Flynummer eller færgenavn
  • Angiv flynummer eller færgenavn fra det selskab, som du vil rejse til USA med, hvis din rejse-information er tilgængelig. Flynummeret eller færgenavn er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Dato for rejse
Dag*
  • Dag
Måned*
  • Måned
År*
  • År
Adresse mens du er i USA
Adresse linje 1
  • Angiv nummer og gade af den beliggenhed, hvor du vil bo i USA. Medtag ikke by og stat i dette felt. Adressen er valgfrie for at udfylde ansøgningen. • Hvis flere steder er planlagt, indtast den første adresse. • Hvis hele adressen ikke er kendt, indtast navnet på hotellet eller beliggenhed, du vil besøge. Du kan opdatere disse oplysninger efter bekræftelse. • Hvis du forlader USA straks og ikke har en adresse, indtaste ord "I Transit" og din endelige destination.
Address Line 2
  • Angiv lejlighed, suite, enhed, etage, bygning eller andre, hvis det er relevant. Medtag ikke by og stat i dette felt. Adresselinje 2 er valgfrit at udfylde ansøgningen.
By
  • Indtast adressen på den by hvor du vil bo i USA. Byen er valgfrit at udfylde i ansøgningen.
Staten
  • Angiv staten på adressen, hvor du vil bo i USA. Staten er valgfrit at udfylde ansøgningen.
Efternavn*
Fornavn*
E-mail-adresse*
Telefonnummer
Landekode*
Nummer*
Er din rejse til USA foregået i transit til et andet land?*
Ja      Nej
US Kontaktoplysninger
US Kontaktpunkt*
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Telefon nummer*
Har du en nuværende eller tidligere arbejdsgiver?*
Ja      Nej
Arbejdsgiver Navn*
Jobtitel
Telefon nummer
Adresse
Adresse linie 1*
Adresse linje 2
By*
Land*
Gælder et af følgende for dig? (Svaret ja eller nej)

1) Har du et fysisk eller psykisk handicap, eller er du afhængig af eller bruger stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgende sygdomme (smitsomme sygdomme er specificeret i henhold til section 361(b) of the Public Health Service Act):

 • Kolera
 • Difteritis
 • Tuberkolose, smitsom
 • Pest
 • Kopper
 • Gul feber
 • Viral hæmoragisk feber, herunder ebola, lassa, marburg, Krim-Congo
 • Alvorlige akutte luftvejssygdomme, der kan overføres til andre personer og sandsynligvis medføre dødsfald
*
Ja      Nej
2) Er du på noget tidspunkt blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på anden person eller statslig myndighed?*
Ja      Nej
3) Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?*
Ja      Nej
4) Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?*
Ja      Nej
5) Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?*
Ja      Nej
6) Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?*
Ja      Nej
7) Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?*
Ja      Nej
hvornår*
hvor*
8) Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?*
Ja      Nej
9) Har du rejst til eller været i Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?*
Ja      Nej
Afkald på rettigheder: Jeg har læst og forstået, at jeg hermed giver afkald på, for varigheden af min rejsetilladelse indhentet via ESTA, enhver rettighed til revision eller appel af US Customs and Border Protection Officer’s bestemmelser vedrørende min mulighed for adgang, eller bestride, anden end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse af tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program. In tilføjelse til ovenstående ophævelse, som en betingelse for hver indrejse i USA under Visa Waiver Program, jeg er enig, at fremlæggelsen af biometriske identifikatorer (herunder fingeraftryk og fotografier) under forarbejdningen ved ankomsten i USA skal bekræfte min afkald på nogen rettigheder til revision eller appel af en US Customs and Border Protection Officer bestemmelse vedrørende min mulighed for adgang eller at bestride, andre end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program.
*  Certificering: Jeg, ansøgeren, erklærer herved at jeg har læst, eller har haft til mig forelæst, alle spørgsmål og erklæringer i denne ansøgning og forstår alle spørgsmål og erklæringer i denne ansøgning. Alle svar og information fundet i denne ansøgning er sande og korrekte til det bedste af min viden og tro.
Som tredjemand, der indsender ansøgningen for ansøgeren, bekræfter jeg hermed at jeg har læst til den person hvis navn står på denne ansøgning (ansøgeren) alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning. Jeg kan yderligere bekræfte, at ansøgeren bekræfter, at han eller hun har læst, eller har fået forelæst til ham eller hende, alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning, og forstår alle spørgsmål og erklæringer på denne ansøgning, og giver afkald på alle rettigheder til at gennemgå eller appellér til US Customs og Border Protection Officer bestemmelse vedrørende hans eller hendes mulighed for adgang, eller for at bestride, andre end på grundlag af en ansøgning om asyl, enhver fjernelse tiltag som følge af en ansøgning om optagelse under Visa Waiver Program. Alle svar og informationer fundet i denne ansøgning er sande og korrekte til det bedste af ansøgerens viden og tro.
*  Jeg accepterer vilkårene og betingelserne for www.esta-online.us.com
  

© 2017: esta-online.us.com   |   Crée par: Uni Creation
Legal Notice    |    Fortrolighedspolitik    |    Vilkar og betingelser    |    visum oman    |    visa japan    |    Russia e visa    |    visa for South Africa    |    Saudi Arabia visa    |    India tourist application    |    fiscalite ile maurice    |    Visa USA    |    turkey tourism visa    |    turquie visa    |    sri lanka eta    |    kenya embassy visa    |    thailand tourist visa    |    encombrants paris 19   |   etias canada   |   kuwait transit visa   |   numero des encombrants nice   |   encombrants lille gratuit   |   mairie de bordeaux   |   les objets encombrants strasbourg   |   ramassage encombrants nantes   |   mairie de bordeaux encombrants   |   Mairie de lyon   |   collecte encombrants montpellier